Học thuyết Kinh Thánh

Niềm tin vào thời đại của Covid-19

Niềm tin vào thời đại Covid-19 Nhiều người trong chúng ta không thể đến nhà thờ trong đại dịch này. Nhà thờ của chúng tôi có thể bị đóng cửa, hoặc chúng tôi có thể không cảm thấy an toàn khi tham dự. Nhiều người trong chúng ta có thể không có [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Chúa có ở nhà trong bạn không?

Chúa có ở nhà trong bạn không? Judas (không phải Judas Iscariot) mà là một môn đồ khác của Chúa Giê-su, đã hỏi Ngài - “'Lạy Chúa, làm thế nào mà Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng tôi, chứ không phải cho thế gian?' [...]