Học thuyết Kinh Thánh

Niềm tin vào thời đại của Covid-19

Niềm tin vào thời đại Covid-19 Nhiều người trong chúng ta không thể đến nhà thờ trong đại dịch này. Nhà thờ của chúng tôi có thể bị đóng cửa, hoặc chúng tôi có thể không cảm thấy an toàn khi tham dự. Nhiều người trong chúng ta có thể không có [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành những vị thánh…

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành những vị thánh… Phao-lô tiếp tục bức thư của ông gửi cho người Rô-ma - “Gửi cho tất cả những ai ở Rô-ma, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, được kêu gọi trở thành những vị thánh: Ân điển cho anh em và sự bình an từ Đức Chúa Trời [...]