Học thuyết Kinh Thánh

Niềm tin vào thời đại của Covid-19

Niềm tin vào thời đại Covid-19 Nhiều người trong chúng ta không thể đến nhà thờ trong đại dịch này. Nhà thờ của chúng tôi có thể bị đóng cửa, hoặc chúng tôi có thể không cảm thấy an toàn khi tham dự. Nhiều người trong chúng ta có thể không có [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Còn sự công bình của Chúa thì sao?

Còn sự công bình của Chúa thì sao? Chúng ta 'chính đáng', được đưa vào mối quan hệ 'đúng đắn' với Thiên Chúa thông qua đức tin vào Chúa Giêsu Kitô - vì vậy, đã được chứng minh bằng đức tin, chúng ta có được hòa bình với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu của chúng ta [...]