Học thuyết Kinh Thánh

Giao ước mới đầy phước hạnh

Giao ước mới được phước hạnh Người viết tiếng Hê-bơ-rơ trước đây đã giải thích cách Chúa Giê-su là Đấng trung gian của giao ước mới (Tân Ước), qua cái chết của Ngài, để cứu chuộc những vi phạm dưới thời đầu tiên. [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Chỉ một mình Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự tự do khỏi nô lệ đời đời và nô lệ cho tội lỗi…

Chỉ một mình Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự tự do khỏi nô lệ đời đời và sự trói buộc của tội lỗi… Thật may mắn, người viết tiếng Hê-bơ-rơ đã xoay chuyển đáng kinh ngạc từ Giao ước cũ sang Giao ước mới với - “Nhưng Đấng Christ đã đến với tư cách là thầy tế lễ cả. [...]