Tôi là người Mormon từ năm 1980 đến năm 2009. Thật kỳ diệu, Chúa đã mở mắt cho tôi sự thật về phúc âm của ân sủng vào lễ Phục sinh 2009. Sau khi phát hiện ra sự sai lầm của đạo Mormo, tôi đã tiếp cận với những người lạc trong tôn giáo sai lầm bằng phúc âm kinh thánh của ân sủng. Niềm đam mê của chồng tôi đối với lẽ thật trong Kinh thánh, cùng với việc nghiên cứu chuyên sâu về Tân Ước trong một năm đã giúp tôi mở mang tầm mắt. Chỉ sức mạnh của lời Ngài mới có thể giải cứu mỗi người chúng ta ra khỏi bóng tối và lừa dối. Nếu bạn muốn biết sự thật, Đức Chúa Trời sẽ giải thoát bạn vào ánh sáng thật của mối quan hệ vĩnh cửu với Chúa Giê-xu Christ. Tôi có bằng tiến sĩ thần học và bằng luật. Khi tôi được thách thức để bảo vệ chủ nghĩa Mormonism, tôi không thể… nó dựa trên những lời nói dối. Tôi đã bị thuyết phục thông qua nghiên cứu và bằng chứng rằng phúc âm trong Kinh thánh về ân điển là đúng. Nếu bạn có bạn bè hoặc những người thân yêu bị lừa dối bởi tôn giáo sai lầm, hãy mạnh dạn chia sẻ sự thật về Chúa Giê Su Ky Tô và ân điển tuyệt vời của Ngài với họ. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt vĩnh cửu.

Shawna Lindsey