nhà thờ
Học thuyết Kinh Thánh

Bạn đang theo dõi ai

Bạn đang theo dõi ai Sau khi Chúa Giêsu tập trung lại cho Peter về nhu cầu nuôi chiên của Ngài, Ngài đã tiết lộ cho Peter biết điều gì sẽ đến trong tương lai của mình. Chúa Giêsu đã từ bỏ cuộc sống của mình, và Peter cũng sẽ [...]

Chủ nghĩa Mormon

Chúa Giêsu là Đường…

Chúa Giê-xu là Đường… Không lâu trước khi Ngài bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Ngài rằng - ““ Lòng các ngươi đừng phiền muộn; bạn tin vào Chúa, cũng tin vào Ta. Trong nhà của Cha tôi có nhiều biệt thự; nếu [...]