Học thuyết Kinh Thánh

Bạn tìm ai?

Bạn tìm ai? Mary Magdalene đã đến ngôi mộ nơi Chúa Jesus được đặt sau khi đóng đinh của Ngài. Sau khi nhận ra cơ thể của Ngài không có ở đó, cô chạy đến và nói với các môn đệ khác. Sau khi họ đến [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Chúa Jêsus là Thiên Chúa

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu nói với môn đồ của Ngài là Tôma - “'Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Nếu bạn biết Tôi, bạn sẽ có [...]