Học thuyết Kinh Thánh

Niềm tin vào thời đại của Covid-19

Niềm tin vào thời đại Covid-19 Nhiều người trong chúng ta không thể đến nhà thờ trong đại dịch này. Nhà thờ của chúng tôi có thể bị đóng cửa, hoặc chúng tôi có thể không cảm thấy an toàn khi tham dự. Nhiều người trong chúng ta có thể không có [...]