Học thuyết Kinh Thánh

Bằng chứng về những điều hy vọng

Bằng chứng về những điều được hy vọng Sau khi Ngài phục sinh, Chúa Giê-su tiếp tục chuẩn bị cho các môn đồ của Ngài cho chức vụ - “Bây giờ Thô-ma, được gọi là Sinh đôi, một trong mười hai người, đã không ở cùng họ khi Chúa Giê-xu đến. Cai khac [...]

Phúc âm thịnh vượng

Phúc âm thịnh vượng / Lời của niềm tin - Những cái bẫy lừa dối và tốn kém mà hàng triệu người đang rơi vào

Phúc Âm Thịnh Vượng / Lời Đức Tin - Những cái bẫy lừa dối và tốn kém mà hàng triệu người đang rơi vào Chúa Giê-su tiếp tục chia sẻ những lời an ủi với các môn đồ của Ngài ngay trước khi Ngài qua đời - “Nhưng những điều này tôi [...]