Học thuyết Kinh Thánh

Bạn đang tin cậy sự công bình của chính mình hay sự công bình của Đức Chúa Trời?

Bạn đang tin cậy sự công bình của chính mình hay sự công bình của Đức Chúa Trời? Người viết Hê-bơ-rơ tiếp tục khuyến khích các tín đồ Hê-bơ-rơ hướng về sự 'yên nghỉ' thuộc linh của họ - "Vì ai đã vào sự yên nghỉ của Ngài, thì chính mình cũng không còn nữa [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Còn sự công bình của Chúa thì sao?

Còn sự công bình của Chúa thì sao? Chúng ta 'chính đáng', được đưa vào mối quan hệ 'đúng đắn' với Thiên Chúa thông qua đức tin vào Chúa Giêsu Kitô - vì vậy, đã được chứng minh bằng đức tin, chúng ta có được hòa bình với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu của chúng ta [...]