Thuyết vô thần

Nếu chúng ta khước từ Chúa, chúng ta thừa hưởng những trái tim đen tối và những suy nghĩ đồi trụy

Nếu chúng ta từ chối Thiên Chúa, chúng ta thừa hưởng những trái tim đen tối và những suy nghĩ đồi trụy, trong bản cáo trạng mạnh mẽ của Paul về cảm giác tội lỗi của loài người trước Chúa, ông chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều không có lý do. Anh ấy nói rằng chúng ta [...]

Thuyết vô thần

Chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa thế tục - những con đường rộng lớn để tự tôn thờ

Chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa thế tục - những con đường rộng lớn để tự tôn thờ Chúa Giê-su nói với môn đồ của Ngài - “'Ta là đường đi, sự thật và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. '”(Giăng 14: 6) [...]