Библиялык доктрина

Чындыктын «сенсиңби?»

Сиз Чындыктын "жактоочусуңузбу"? Ыйса Пилатка анын Падышачылыгы бул дүйнөдөн эмес экендигин, ал бул жерден «келбегенин» ачык айткан. Андан кийин Пилат Ыйсадан сурады: «Ошондуктан Пилат Ага мындай деди: [...]

Библиялык доктрина

Иса ... бул ысым бардык ысымдардан жогору

Ыйса ... бул ысым баарынан жогору коюлган ысымдар Ыйса Өзүнүн башкы дин кызматчылыгына, Атасына тиленүү менен тиленүүсүн улантты: ““ Мен Сенин атыңды дүйнөдөн Мага берген адамдарга ачып бердим. Алар болгон [...]

Ислам

Ыйса - «чындык»

Ыйса «чындык» Айкаш жыгачка кадала электе, Ыйсанын шакирттеринин бири Томас Андан: «Мырзам, сен кайда баратканыңды билбейбиз жана жолду кантип билсек болот?» - деп сурады. Ыйса ага жооп берди [...]