Библиялык доктрина

Түбөлүк өмүр суусунун башатынан ичип жатасыңбы же суусу жок кудуктардын туткунундасыңбы?

Түбөлүк өмүр суусунун башатынан ичип жатасыңбы же суусу жок кудуктардын туткунундасыңбы? Ыйса шакирттерине чындык Руху аркылуу аларга жибере тургандыгын айткан [...]

Библиялык доктрина

Койдун терисин кийген карышкырды ээрчип жүрөсүңбү?

Карышкырдын артынан кой терисин жамынып жатасыңбы? Ыйса өлөр алдында шакирттерин сооротуп жүрө берген: «Менин кубанычым сенде калсын жана сенин кубанычың болсун деп, мен сага ушул сөздөрдү айттым. [...]

Библиялык доктрина

Сага кандай рух таасир этет?

Сага кандай рух таасир этип жатат? Ыйса шакирттерине бекемдээрлик сөздөрдү айта берди: ““ Эгерде сен мени сүйсөң, менин осуяттарымды аткар. Мен Атамдан тиленем, Ал сага дагы бир Жардамчы берет, [...]

Ислам

Жалган пайгамбарлар өлүм жөнүндө жарыялашы мүмкүн, бирок Иса гана өмүрдү жарыялай алат

Жалган пайгамбарлар өлүмдү жарыялашы мүмкүн, бирок Ыйса гана жашоону айта алат. Ыйса Марфага Анын тирилүү жана өмүр экендигин ачып бергенден кийин; тарыхый жазуу уланууда - “Ал Ага:„ Ооба, Мырзам, [...]