Библиялык доктрина

Мухаммед менен Жозеф Смит: Кудайдын пайгамбарларыбы же кылмышкерлерби?

Мухаммед жана Жозеф Смит: Кудайдын пайгамбарларыбы же кылмышкерлерби? Камакка алынгандан кийин, Ыйсаны алгач башкы ыйык кызмат кылуучу Кайапанын кайнатасы Аннаска, андан кийин Каяфага алып барышкан. ЖАКАН жазган Жакшы Кабардын баяндамасында [...]