Библиялык доктрина

Койдун терисин кийген карышкырды ээрчип жүрөсүңбү?

Карышкырдын артынан кой терисин жамынып жатасыңбы? Ыйса өлөр алдында шакирттерин сооротуп жүрө берген: «Менин кубанычым сенде калсын жана сенин кубанычың болсун деп, мен сага ушул сөздөрдү айттым. [...]

Библиялык доктрина

Диндин куру бекердигин четке кагып, Жашоону кабыл алыңыз!

Диндин убаракерчилигин четке кагып, Жашоону кучагына ал! Ыйса адамдарга: "" Силерде жарык бар экен, жарыкка ишенгиле, ошондо силер жарыктын уулдары болосуңар ", - деп айткан (Жакан 12: 36а). [...]