атеизм

Эгер биз Кудайды четке каксак, анда караңгы жүрөктөрдү жана бузулган акылдарды мурастайбыз ...

Эгер биз Кудайды четке каксак, анда биз караңгы жүрөктөрдү жана бузулган акылдарды мурастайбыз ... Пабылдын Кудай алдында адамзаттын күнөөсү жөнүндө айыптуу айыптоодо, ал биздин бардыгыбыз кечиримсиз экенибизди баса белгилейт. Ал биздики деп айтат [...]

атеизм

Атеизм, гуманизм жана секуляризм - өзүнө сыйынууга кеңири жолдор

Атеизм, гуманизм жана секуляризм - өзүн-өзү сыйынуу үчүн кең жолдор Ыйса шакиртине мындай деди: ““ Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Мен аркылуу гана болбосо, эч ким Атага бара албайт. "" (Жакан 14: 6) [...]