атеизм

Атеизм, гуманизм жана секуляризм - өзүнө сыйынууга кеңири жолдор

Атеизм, гуманизм жана секуляризм - өзүн-өзү сыйынуу үчүн кең жолдор Ыйса шакиртине мындай деди: ““ Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Мен аркылуу гана болбосо, эч ким Атага бара албайт. "" (Жакан 14: 6) [...]

Ислам

Жалган пайгамбарлар өлүм жөнүндө жарыялашы мүмкүн, бирок Иса гана өмүрдү жарыялай алат

Жалган пайгамбарлар өлүмдү жарыялашы мүмкүн, бирок Ыйса гана жашоону айта алат. Ыйса Марфага Анын тирилүү жана өмүр экендигин ачып бергенден кийин; тарыхый жазуу уланууда - “Ал Ага:„ Ооба, Мырзам, [...]