Чучхе

Түндүк Кореядагы Ким Куль дининин рухий жана саясий пропаганда жана ревизионисттик тарыхы (КНДР)

Руханий жана саясий үгүттөө жана ревизионисттик тарых Ким Түндүк Кореянын (КЭДР) Ыйса шакирттерине чындыкты сүйлөй берди - “Эгерде мен келип, алар менен сүйлөшпөсөм, алар алар [...]