Библиялык доктрина

Жеткилеңдик, же толук куткарылуу, Машаяк аркылуу гана келет!

Жеткилеңдик, же толук куткарылуу, Машаяк аркылуу гана келет! Еврейлердин жазуучусу Лебилердин дин кызматчылыгына караганда Машаяктын дин кызматчылыгы канчалык деңгээлде жакшыраак болгонун түшүндүрүп берген: “Демек, эгер левиттерге жеткилең болсо [...]

Библиялык доктрина

Кандай гана улуу куткаруу!

Кандай гана улуу куткаруу! Еврейлердин жазуучусу Ыйсанын периштелерден эмнеси менен айырмаланганын так көрсөткөн. Ыйса денеде көрүнгөн Кудай болгон, ал Өзүнүн өлүмү аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү тазалаган жана бүгүн отурат [...]

Библиялык доктрина

Чындыктын «сенсиңби?»

Сиз Чындыктын "жактоочусуңузбу"? Ыйса Пилатка анын Падышачылыгы бул дүйнөдөн эмес экендигин, ал бул жерден «келбегенин» ачык айткан. Андан кийин Пилат Ыйсадан сурады: «Ошондуктан Пилат Ага мындай деди: [...]

Библиялык доктрина

Өзүңүздүн Куткарууңузга жана Кудай жасаган иш-аракеттерге маани бербей жатасызбы?

Сиз өзүңүздүн Куткарылууга татыктуу болууга аракет кылып жатасызбы жана Кудай буга чейин эмне кылганын көрмөксөн болуп жатасызбы? Ыйса айкаш жыгачка кадалаардан бир аз мурун шакирттерине насаат айтып, аларды сооротуп жатты [...]