Библиялык доктрина

Кандай гана улуу куткаруу!

Кандай гана улуу куткаруу! Еврейлердин жазуучусу Ыйсанын периштелерден эмнеси менен айырмаланганын так көрсөткөн. Ыйса денеде көрүнгөн Кудай болгон, ал Өзүнүн өлүмү аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү тазалаган жана бүгүн отурат [...]

Библиялык доктрина

Түбөлүк өмүр - бул Кудайды жана Анын Уулу Ыйсаны ким жибергенин билүү!

Түбөлүк өмүр - бул Кудайды жана Анын Уулу Ыйсаны ким жибергенин билүү! Шакирттерине Ал аркылуу тынчтык орнотула тургандыгына ынандыргандан кийин, дүйнөдө алар кыйынчылыктарга кабылышарын эскерткен [...]