АДАМДАРДЫН ЖОЛДОРУ:

https://humantraffickinghotline.org/

1 (888) 373 - 7888

Текст: 233733

Телеканал: 711

КЫЛМЫШТЫН ЖАРДАМЧЫЛАРЫ ҮЧҮН БӨЛҮМ

https://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/index.html

ПОЛАРИС ДОЛБООРУ

https://polarisproject.org/resources

ЭМГЕКТЕГИ КООПСУЗДУК БӨЛҮМҮ: КӨК КАМПАГ

https://www.dhs.gov/blue-campaign/resources-available-victims

Коопсуз горизонт

https://www.safehorizon.org/get-help/human-trafficking/#overview/

АЛ КОРКУНУЧ МИНИСТРЛИГИ https://sheissafe.org/

ZOE INTERNATIONAL

https://gozoe.org/

ИНДИЯ ӨНӨКТӨШТӨР

https://indiapartners.org/

-БҮЛӨДӨГҮ ЗОРДУК-

УЛУТТУК ИЧКИ ЗОМБУЛУК ТЕХНИКАСЫ

1 (800) 799 - 7233

ҮЙ-БҮЛӨ ЖАНА ЖАШТЫК КЫЗМАТТАР ПРОГРАММАСЫ

https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/family-violence-prevention-services/programs/ndvh

ИЧКИ ШЕЛТЕР

https://www.domesticshelters.org/

Баңгизат жана алкоголь кошулуу

УЛУТТУК ЖАРДАМ

https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline

АМЕРИКАЛЫК БАШКЫ БОРБОРДОР

https://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/free

AULLT and TEEN CHALLENGE АКШ

https://teenchallengeusa.com/

ҮЙ-БҮЛӨНҮН БИРИНЧИ ЧАРАЛАРЫ

СУСИДДИН АЛДЫН АЛУУ

Өз жанын кыюунун алдын алуу түйүнү: 1 (800) 273 - 8255

СУСИДДИН АЛДЫН АЛУУ РЕСУРСТАРЫ БОРБОРУ

https://www.sprc.org/

CRU SUICIDE РЕСУРСТАРЫ

https://www.cru.org/us/en/train-and-grow/life-and-relationships/hardships/suicide-prevention-resources.html

ООРУЛАРДЫН БОРБОРУ СУПИДДИН АЛДЫН АЛУУ

https://www.speakingofsuicide.com/resources/#immediatehelp

ВЕТЕРАНДАГЫ КЫРГЫЗЧА ЛИНИЯ

https://www.veteranscrisisline.net/education/veteran-programs

ПРОГРАММА РЕСУРСТАРЫ

ЧАТТАНООГА ТАНДОО

https://choiceschattanooga.org/

КОРКУНУЧ НЕТ

https://www.care-net.org/find-a-pregnancy-center

ХРИСТИАНАЛЫК ТУРМУШ РЕСУРСТАРЫ ПРОГРАММАСЫ КОРГОО БОРБОРУ

https://christianliferesources.com/resources/pregnancy-care-centers/