Библиялык доктрина

Чындыктын «сенсиңби?»

Сиз Чындыктын "жактоочусуңузбу"? Ыйса Пилатка анын Падышачылыгы бул дүйнөдөн эмес экендигин, ал бул жерден «келбегенин» ачык айткан. Андан кийин Пилат Ыйсадан сурады: «Ошондуктан Пилат Ага мындай деди: [...]