Islam

Jesosy no "Fahamarinana"

Jesosy no “fahamarinana” Talohan'ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia nanontany azy i Tomasy, iray tamin'ny mpianatr'i Jesosy - "Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ary ahoana no ahafantaranay ny lalana?" Namaly azy i Jesosy [...]