Fotopampianarana ara-Baiboly

Ny fanekena vaovao voatahy

Fanekempihavanana vaovao voatahy Ny mpanoratra ny Hebrio dia nanazava teo aloha ny amin'ny maha-mpanelanelana ny fanekempihavanana vaovao (Testamenta Vaovao), tamin'ny alàlan'ny fahafatesany, ho fanavotana ny fahotana tamin'ny voalohany [...]