Fotopampianarana ara-Baiboly

Famonjena lehibe tokoa!

Famonjena lehibe tokoa! Ny mpanoratra ny Hebrio dia nametraka mazava tsara ny maha-samihafa an'i Jesosy amin'ny anjely. Jesosy dia Andriamanitra naseho tamin'ny nofo, tamin'ny alàlan'ny fahafatesany, no nanadiovana ny fahotantsika, ary mipetraka Izy ankehitriny [...]