मार्ग अग्रणी - डा। माइकल यूसुफ

http://www.ltw.org/

तपाईंलाई ग्रेस - डा। जोन म्याकआर्थर

https://www.gty.org/

टर्नि Point पोइन्ट - डा। डेभिड यर्मिया

http://www.davidjeremiah.org/site/

बस्नेको लागि अन्तर्दृष्टि - चक स्विन्डल

http://insight.org/

शिकागो मा मूडी चर्च - मीडिया संसाधन

https://www.moodymedia.org/