बाइबलीय शिक्षा

शान्ति मिलोस

तिमीसँग शान्ति होस् येशू बौरिउठाइ पछि आफ्ना चेलाहरूसामु देखा पर्नुभयो - “त्यसपछि, साँझमा त्यो हप्ताको पहिलो दिन थियो, जब ढोका बन्द थियो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

तिम्रो शान्ति को हो?

तिम्रो शान्ति को हो? येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सान्त्वनाको सन्देश जारी राख्नुभयो - “'म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु, मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। जस्तो कि संसारले दिन्छु जस्तो म दिँदिन। [...]