बाइबलीय शिक्षा

येशू: एक "राम्रो" करार को मध्यस्थ

येशू: "उत्तम" करारका मध्यस्थ "अब हामीले भनिरहेका कुराहरूको मुख्य बुँदा यो छ: हामीसँग त्यस्तै प्रधान पुजारी छ, जो सिंहासनको दाहिनेपट्टि बस्नुभएको छ। [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशू: पवित्र, र स्वर्ग भन्दा उच्च ...

येशू: पवित्र र स्वर्गभन्दा अग्लो… हिब्रूहरूका लेखकले येशू हाम्रो प्रधान पुजारीको रूपमा अद्वितीय हुनुहुन्छ भनेर विस्तारपूर्वक वर्णन गरिरहनुभएको छ - “किनकि प्रधान पुजारी हाम्रोलागि उपयुक्त थिए, जो [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशू अनन्त प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र उत्तम करारको ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ!

येशू अनन्त प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र उत्तम करारको ग्यारेन्टी हुनुहुन्छ! हिब्रूहरूका लेखकले भनेका येशूका पुजाहारी पदहरू कत्ति राम्रा छन् - "अनि उहाँ जस्तो [...]

बाइबलीय शिक्षा

पूर्णता, वा पूर्ण मुक्ति, केवल ख्रीष्टमार्फत आउँछ!

पूर्णता, वा पूर्ण मुक्ति, केवल ख्रीष्टमार्फत आउँछ! हिब्रूहरूका लेखकले लेवीहरूको पुजारीको दल भन्दा ख्रीष्टको पुजारीको शासन कत्ति राम्रो थियो भनेर व्याख्या गर्न जारी राखे - “यसकारण, यदि सम्पूर्णता लेवीहरूको बीचमा भएको भए [...]

बाइबलीय शिक्षा

के येशू तपाईंको प्रधान पुजारी र शान्तिका राजा हुनुहुन्छ?

के येशू तपाईंको प्रधान पुजारी र शान्तिका राजा हुनुहुन्छ? हिब्रूहरूका लेखकले सिकाए कि ऐतिहासिक मल्किसेदेक कसरी ख्रीष्टको 'किसिमका' थिए - “यस मल्कीसेदेकका लागि, सलेमका राजा, सर्वोच्च प्रधान पुजारी थिए। [...]