बाइबलीय शिक्षा

के तपाइँ अनुग्रह को नयाँ नियम को वास्तविकता मा कानून को छाया बाट बाहिर आउनुभएको छ?

के तपाइँ अनुग्रह को नयाँ नियम को वास्तविकता मा कानून को छाया बाट बाहिर आउनुभएको छ? हिब्रू को लेखक पुरानो करार बाट नयाँ करार (नयाँ करार) लाई भेद गर्न जारी छ [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशू आज स्वर्गमा हाम्रो लागि मध्यस्थता गर्दै हुनुहुन्छ ...

येशू आज स्वर्गमा हुनुहुन्छ हाम्रो लागि मध्यस्थता गर्दै… हिब्रूहरूका लेखकले येशूको अझ उत्तम बलिदानलाई प्रकाश पार्छन् - "त्यसैले स्वर्गमा भएका चीजहरूको प्रतिलिपिहरू यीद्वारा शुद्ध पार्नु आवश्यक थियो, [...]

बाइबलीय शिक्षा

धन्य नयाँ करार

धन्यबाद नयाँ करार हिब्रूहरूका लेखकले पहिले यो पनि वर्णन गरे कि येशू कसरी नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ (नयाँ नियम), उहाँको मृत्युद्वारा, पहिलो मुनिका अपराधहरूको मुक्तिका लागि [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशू मात्र एक्लै हामीलाई अनन्त दासत्व र पापको बन्धनबाट स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुहुन्छ ...

येशू मात्र एक्लै हामीलाई अनन्त दासत्व र पापको बन्धनबाट स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुहुन्छ ... खुसीको कुरा, हिब्रूहरूका लेखक पुरानो करारबाट नयाँ करारमा विस्मयकारी रूपमा धुम्रपान गरिरहेका छन् - "तर ख्रीष्ट प्रधान पुजारीको रूपमा आउनुभयो [...]

बाइबलीय शिक्षा

पुरानो नियमको रीतिथिति प्रकार र छाया थियो; भविष्यमा नयाँ नियमको वास्तविकतातिर मानिसहरूलाई औंल्याइरहनु भएको जुन येशू ख्रीष्टसँगको सम्वन्धमा बचत भएको छ

पुरानो नियमको रीतिथिति प्रकार र छाया थियो; मानिसहरूलाई येशू इसाईसँग बचाउने सम्बन्धमा नयाँ नियमको वास्तविकतातिर औंल्याउँदै हिब्रूहरूका लेखकले अब आफ्ना पाठकहरूलाई कसरी पुरानो करार सम्झाउँछन् [...]