बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नुभयो?

के तपाईं परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्नुभयो? हिब्रूहरूका लेखकले परमेश्वरको विश्रामको बयान गरिरहन्छन् - "यसैले पवित्र आत्माले भन्नुभएको छ: 'यदि आज तपाईंले उहाँको सोर सुन्नुभयो भने, आफ्नो हृदय कठोर नहुनुहोस् [...]

बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं भगवानको घर हुनुहुन्छ?

के तपाईं भगवानको घर हुनुहुन्छ? हिब्रूहरूका लेखक अझै भन्छन् “यसैले पवित्र भाइहरू हो, स्वर्गीय बोलावटका भागीदारहरू, हाम्रा पापका निम्ति प्रेरित र प्रधान पुजारी, येशू ख्रीष्टलाई विचार गर्नुहोस्, जसले नियुक्त गर्नुभयो उहाँप्रति विश्वासी हुनुहुन्थ्यो [...]

बाइबलीय शिक्षा

संसारको सबैभन्दा ठूलो मुक्ति ...

संसारको सबैभन्दा ठूलो मुक्ति… हिब्रूहरूका लेखक येशूको वर्णन गर्दै अझै भन्छन् - “जब बच्चाहरूले मासु र रगतमा भाग लिए, उहाँ आफैं पनि उहाँसँगै बाँडिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा उहाँ पस्नुभयो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

बचत गरिएको, पवित्र, र सुरक्षित… एकल ख्रीष्टमा

मुक्ति पाएको, पवित्र बनाइएको, र सुरक्षित… केवल येशू को हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नो व्याख्यामा हिब्रूहरूका लेखक अझै भन्छन् “जसले पवित्र पार्नुहुन्छ र जसलाई पवित्र पारिदैछ तिनीहरू सबै एक हुन्, जसको लागि [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशूले आफ्नो मृत्युको माध्यमबाट, अनन्त जीवन किन्नुभयो र ल्याउनुभयो

येशू आफ्नो मृत्युको माध्यमबाट, किन्नुभयो र अनन्त जीवन पाउनुभयो हिब्रूहरूका लेखक अझै व्याख्या गर्छन् "किनकि उहाँले संसारलाई आउन दिनुभएन, जसको बारेमा हामी बोल्दछौं, स्वर्गदूतहरूको अधीनमा। तर [...]