बाइबलीय शिक्षा

कोविड -१ of को उमेरमा विश्वास

कोविड १ of को युगमा विश्वास यस महामारीको समयमा हामीमध्ये धेरैजसो चर्च जान असमर्थ छौं। हाम्रो चर्चहरू बन्द हुन सक्छ, वा हामी सुरक्षित उपस्थित महसुस नगर्न सक्छौं। हामीमध्ये धेरैलाई नहुन सक्छ [...]

बाइबलीय शिक्षा

के परमेश्वर अमेरिकालाई सराप्दै हुनुहुन्छ?

के परमेश्वर अमेरिकालाई सराप्दै हुनुहुन्छ? जब इस्राएलीहरू प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गरे उनीहरूले उहाँबाट के आशा राखेका थिए भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। सुन्नुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो - "अब, यो पूरा हुनेछ, यदि [...]

बाइबलीय शिक्षा

हामी 'ख्रीष्टमा धनी' छौं

हामी 'ख्रीष्टमा धनी छौं' आजको भ्रम र परिवर्तनको समयमा सोलोमनले के लेखे विचार गर्नुहोस् - "प्रभुको भय बुद्धिको सुरुवात हो, र पवित्रको ज्ञान हो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

परमेश्वरको धार्मिकताबारे के भन्न सकिन्छ?

परमेश्वरको धार्मिकताबारे के भन्न सकिन्छ? येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरसँग एक 'सही' सम्बन्धमा ल्याइएका छौं - "यसकारण, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएपछि हामी हाम्रा प्रभु येशूमार्फत परमेश्वरसँग शान्तिमा रहन्छौं। [...]

आशाका शब्दहरू

के ईश्वर तपाईंको शरणस्थान हुनुहुन्छ?

के ईश्वर तपाईंको शरणस्थान हुनुहुन्छ? कष्टको समयमा, भजनसंग्रहमा हाम्रा लागि सान्त्वना र आशाका धेरै शब्दहरू छन्। भजन 46 XNUMX लाई विचार गर्नुहोस् - "परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र सामर्थ्य हुनुहुन्छ, यसमा एक वर्तमान सहायता [...]