बाइबलीय शिक्षा

येशू: हाम्रो आशाको स्वीकारोक्ति...

हिब्रूका लेखकले यी प्रोत्साहनदायी शब्दहरू जारी राखे - "हामी आफ्नो आशाको स्वीकारलाई नडकाएर राखौं, किनकि प्रतिज्ञा गर्नुहुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। र हामी एक अर्कालाई विचार गरौं [...]

बाइबलीय शिक्षा

परमेश्वरको धार्मिकताको योग्यताद्वारा नयाँ र जीवित बाटोमा प्रवेश गर्ने बारे के?

परमेश्वरको धार्मिकताको योग्यताद्वारा नयाँ र जीवित बाटोमा प्रवेश गर्ने बारे के? हिब्रूका लेखकले आफ्ना पाठकहरूलाई नयाँ करारका आशिष्हरूमा प्रवेश गर्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् - “त्यसैले, [...]

बाइबलीय शिक्षा

अनुग्रहको धन्य नयाँ करार

अनुग्रहको धन्य नयाँ करार हिब्रूका लेखक जारी राख्छन् - "र पवित्र आत्माले पनि हामीलाई साक्षी दिनुहुन्छ; किनभने यसो भनेपछि, 'यो करार हो जुन म तिनीहरूसँग पछि बाँध्नेछु [...]

बाइबलीय शिक्षा

तर यो मान्छे...

...तर यो मानिस ... हिब्रूका लेखकले पुरानो करारलाई नयाँ करारबाट छुट्याउन जारी राख्छन् - "पहिले भने, 'बलिदान र भेटी, होमबलि र पापको लागि भेटीहरू तपाईंले चाहनुभएन, न त थियो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

के तपाइँ अनुग्रह को नयाँ नियम को वास्तविकता मा कानून को छाया बाट बाहिर आउनुभएको छ?

के तपाइँ अनुग्रह को नयाँ नियम को वास्तविकता मा कानून को छाया बाट बाहिर आउनुभएको छ? हिब्रू को लेखक पुरानो करार बाट नयाँ करार (नयाँ करार) लाई भेद गर्न जारी छ [...]