बाइबलीय शिक्षा

येशूले आफ्नो मृत्युको माध्यमबाट, अनन्त जीवन किन्नुभयो र ल्याउनुभयो

येशू आफ्नो मृत्युको माध्यमबाट, किन्नुभयो र अनन्त जीवन पाउनुभयो हिब्रूहरूका लेखक अझै व्याख्या गर्छन् "किनकि उहाँले संसारलाई आउन दिनुभएन, जसको बारेमा हामी बोल्दछौं, स्वर्गदूतहरूको अधीनमा। तर [...]

बाइबलीय शिक्षा

कति ठूलो मुक्ति!

कति ठूलो मुक्ति! हिब्रूहरूका लेखकले स्पष्ट रूपमा स्थापित गरे कि येशू कसरी स्वर्गदूतहरू भन्दा भिन्न हुनुहुन्थ्यो। येशू शरीरमा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो, उहाँ आफैले आफ्‍नो मृत्युद्वारा हाम्रा पापहरू शुद्ध पार्नुभयो, र आज बस्‍नुभएको छ [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशूले हाम्रो लागि तीतो कचौरा पियो ...

येशूले हाम्रो लागि तीतो कचौरा पियो… येशूले आफ्ना प्रधानहरूका लागि प्रधान पुजारीको मध्यवर्ती प्रार्थना समाप्त गरिसकेपछि, यूहन्नाको सुसमाचारको विवरणबाट हामी निम्न कुरा सिक्न सक्छौं - “जब येशूले यी कुरा भनिसक्नुभयो, तब उहाँ जानुभयो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

अनन्त जीवन भनेको उहाँ परमेश्वर र उहाँको पुत्र येशूलाई चिन्नुहुन्छ जसलाई उहाँ पठाउनुभयो!

अनन्त जीवन भनेको उहाँ परमेश्वर र उहाँको पुत्र येशूलाई चिन्नुहुन्छ जसलाई उहाँ पठाउनुभयो! आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँमा शान्ति हुन्छ भन्ने आश्वासन दिइसकेपछि संसारमा उनीहरूलाई कष्ट हुनेछ, तथापि उहाँले तिनीहरूलाई सम्झाउनुभयो [...]

बाइबलीय शिक्षा

कोसँग तपाईको सदाको लागि तपाईमा भरोसा राख्नुहुन्छ?

कोसँग तपाईको सदाको लागि तपाईमा भरोसा राख्नुहुन्छ? येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो - “'म तिमीलाई टुहुरा छोड्नेछैन; म तपाईं कहाँ आउनेछु। केहि बेर पछि संसारले मलाई फेरि देख्ने छैन, [...]