बाइबलीय शिक्षा

कोविड -१ of को उमेरमा विश्वास

कोविड १ of को युगमा विश्वास यस महामारीको समयमा हामीमध्ये धेरैजसो चर्च जान असमर्थ छौं। हाम्रो चर्चहरू बन्द हुन सक्छ, वा हामी सुरक्षित उपस्थित महसुस नगर्न सक्छौं। हामीमध्ये धेरैलाई नहुन सक्छ [...]

बाइबलीय शिक्षा

तपाईंको विश्वासको उद्देश्य के हो वा को हो?

तपाईंको विश्वासको उद्देश्य के हो वा को हो? पावलले रोमीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने - “पहिले, म येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट तिमीहरू सबैका लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु कि तिमीहरूको विश्वासको बारेमा चर्चा गरिएको छ। [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशूले हाम्रो लागि तीतो कचौरा पियो ...

येशूले हाम्रो लागि तीतो कचौरा पियो… येशूले आफ्ना प्रधानहरूका लागि प्रधान पुजारीको मध्यवर्ती प्रार्थना समाप्त गरिसकेपछि, यूहन्नाको सुसमाचारको विवरणबाट हामी निम्न कुरा सिक्न सक्छौं - “जब येशूले यी कुरा भनिसक्नुभयो, तब उहाँ जानुभयो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं आफ्नो मुक्ति पाउन योग्यको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र भगवानले पहिले गर्नुभएको कुरालाई बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ?

के तपाईं आफ्नो मुक्ति पाउन योग्यको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र भगवानले पहिले गर्नुभएको कुरालाई बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ? येशूले क्रूसमा टाढा हुनुभन्दा अघिसम्म आफ्ना चेलाहरूलाई निर्देशन र सान्त्वना दिइरहनुभयो - “'अनि त्यस दिन तिमीहरूले सोध्नेछौ [...]

बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं संघर्षबाट थकित हुनुहुन्छ? जीवित पानीको लागि येशू आउनुहोस् ...

के तपाईं संघर्षको थकित हुनुहुन्छ? जिउँदो पानीको लागि येशू आउनुहोस् ... के तपाईं मादक रक्सी र ड्रग्स तपाईं माथि हो द्वारा पीडित हुनुहुन्छ? के तपाइँ आफैंलाई अrac्गाल्नेको बारेमा महसुस गर्ने भ्रमबाट थकित हुनुहुन्छ? [...]