ბიბლიური დოქტრინა

ენდობით საკუთარ სიმართლეს ან ღვთის სიმართლეს?

ენდობით საკუთარ სიმართლეს ან ღვთის სიმართლეს? ებრაელთა მწერალი განაგრძობს ებრაელ მორწმუნეებს მათი სულიერი „განსვენების “კენ -„ რადგან ვინც თავის განსვენებაში შევიდა, მან თავი შეწყვიტა [...]

ბიბლიური დოქტრინა

ერთადერთი ჭეშმარიტი დასვენება არის ქრისტეს მადლი

ერთადერთი ჭეშმარიტი განსვენება ქრისტეს მადლს წარმოადგენს. ებრაელთა მწერალი აგრძელებს ღმერთის „განსვენების“ ახსნას - ”რადგან მან მეშვიდე დღის გარკვეულ ადგილზე თქვა [...]

ბიბლიური დოქტრინა

იესოს ნამუშევრები დასრულდა სამყაროს დაარსებიდან

იესოს ნამუშევრები დასრულდა სამყაროს დასაბამიდან. ებრაელთა მწერალი ყურადღებას ამახვილებს ყურადღებას - „ამიტომ, რადგან დაპირება რჩება მის განსვენებაში, შეგვეშინდეს, რომ არ ჩანდეს რომელიმე თქვენგანი [...]

ბიბლიური დოქტრინა

გული გამიმკვრივდა, თუ გჯერა?

გული გამიმკვრივდა, თუ გჯერა? ებრაელთა მწერალმა თამამად უთხრა ებრაელებს: ”დღეს, თუ მის ხმას გაიგონებთ, ნუ გამიმკვრივებთ გულებს, როგორც ამბოხების დროს”. მან მაშინ [...]

ბიბლიური დოქტრინა

შეხვედით ღვთის განსვენებაში?

შეხვედით ღვთის განსვენებაში? ებრაელთა მწერალი აგრძელებს ღმერთის „დანარჩენის“ ახსნას - „ამიტომ, როგორც სულიწმიდა ამბობს:„ დღეს, თუ მის ხმას გაიგონებთ, ნუ გამიმკვრივებთ გულებს [...]