ბიბლიური დოქტრინა

რაც შეეხება ახალ და ცოცხალ გზაზე ღვთის სიმართლის დამსახურებით შესვლას?

რაც შეეხება ახალ და ცოცხალ გზაზე შესვლას ღვთის სიმართლის დამსახურებით? ებრაელთა მწერალი გამოხატავს თავის სურვილს, რომ მისი მკითხველები შევიდნენ ახალი აღთქმის კურთხევებში - „ამიტომ, [...]

ბიბლიური დოქტრინა

მადლის კურთხეული ახალი აღთქმა

მადლის კურთხეული ახალი აღთქმა ებრაელთა მწერალი განაგრძობს – „და სული წმიდაც მოწმობს ჩვენზე; რადგან თქვა: ეს არის აღთქმა, რომელსაც დავდებ მათთან შემდეგ [...]

ბიბლიური დოქტრინა

...მაგრამ ეს კაცი...

...მაგრამ ეს კაცი… ებრაელთა მწერალი განაგრძობს განასხვავებს ძველი აღთქმის ახალი აღთქმისგან – „ადრე ამბობდა: „მსხვერპლი და შესაწირავი, დასაწვავი მსხვერპლი და ცოდვის შესაწირავი არ გინდოდა და არც გქონია. [...]

ბიბლიური დოქტრინა

კანონის ჩრდილებიდან გამოხვედით მადლის ახალი აღთქმის რეალობაში?

კანონის ჩრდილებიდან გამოხვედით მადლის ახალი აღთქმის რეალობაში? ებრაელთა მწერალი განაგრძობს ახალი აღთქმის (ახალი აღთქმის) ძველი აღთქმისაგან გარჩევას [...]

ბიბლიური დოქტრინა

იესო დღეს ზეცაში არის ჩვენთვის შუამავლის

იესო დღეს ცაშია, ჩვენთვის შუამავლობით ებრაელთა მწერალი აანთებს იესოს 'უკეთეს' მსხვერპლს - ”ამიტომ საჭირო იყო ზეციერი ნივთების ასლების გასუფთავება ამით, [...]