ბიბლიური დოქტრინა

...მაგრამ ეს კაცი...

...მაგრამ ეს კაცი… ებრაელთა მწერალი განაგრძობს განასხვავებს ძველი აღთქმის ახალი აღთქმისგან – „ადრე ამბობდა: „მსხვერპლი და შესაწირავი, დასაწვავი მსხვერპლი და ცოდვის შესაწირავი არ გინდოდა და არც გქონია. [...]

ბიბლიური დოქტრინა

კანონის ჩრდილებიდან გამოხვედით მადლის ახალი აღთქმის რეალობაში?

კანონის ჩრდილებიდან გამოხვედით მადლის ახალი აღთქმის რეალობაში? ებრაელთა მწერალი განაგრძობს ახალი აღთქმის (ახალი აღთქმის) ძველი აღთქმისაგან გარჩევას [...]

ბიბლიური დოქტრინა

იესო დღეს ზეცაში არის ჩვენთვის შუამავლის

იესო დღეს ცაშია, ჩვენთვის შუამავლობით ებრაელთა მწერალი აანთებს იესოს 'უკეთეს' მსხვერპლს - ”ამიტომ საჭირო იყო ზეციერი ნივთების ასლების გასუფთავება ამით, [...]

ბიბლიური დოქტრინა

ნეტარი ახალი აღთქმა

ნეტარი ახალი აღთქმა ებრაელთა მწერალმა ადრე განმარტა, თუ როგორ არის იესო ახალი აღთქმის (ახალი აღთქმის) შუამავალი, მისი სიკვდილით, პირველი დანაშაულების გამოსასყიდად. [...]

ბიბლიური დოქტრინა

მხოლოდ იესო გვთავაზობს თავისუფლებას მარადიული მონობისგან და ცოდვის მონობისგან ...

მარტო იესო გვთავაზობს თავისუფლებას მარადიული მონობისგან და ცოდვის მონობისგან. ნეტარ არის, რომ ებრაელთა მწერალმა შემაძრწუნებლად გადააქცია ძველი შეთანხმება ახალ შეთანხმებამდე - „მაგრამ ქრისტე მღვდელმთავრად მოვიდა [...]