Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Հիսուսն այսօր երկնքում է ՝ մեզ համար միջնորդելով

Հիսուսն այսօր երկնքում է մեզ համար միջնորդում Hebrew Եբրայեցիների գրողը լուսավորում է Հիսուսի «ավելի լավ» զոհը. «Ուստի անհրաժեշտ էր, որ երկնքում եղած բաների օրինակները սրանցով մաքրվեին, [...]

Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Օրհնված Նոր Ուխտը

Օրհնված Նոր Ուխտ Եբրայեցիների գրողը նախկինում բացատրել է, թե ինչպես է Հիսուսը նոր ուխտի (Նոր Կտակարանի) միջնորդը, իր մահվան միջոցով, առաջինների ներքո կատարված օրինազանցությունների մարման համար: [...]

Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Միայն Հիսուսը մեզ առաջարկում է ազատվել հավերժական ստրկությունից և մեղքի ստրկությունից…

Միայն Հիսուսը մեզ առաջարկում է ազատություն հավերժական ստրկությունից և մեղքի ստրկությունից ... Օրհնյալ է, որ եբրայեցիները գրողը ցնցող կերպով շրջում է Հին Ուխտից դեպի Նոր Ուխտ. [...]

Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Հին Կտակարանի ծեսերն էին տեսակները և ստվերները. մարդկանց ցույց տալով Նոր Կտակարանի ապագա իրականությունը, որը հայտնաբերվել է Հիսուս Քրիստոսի հետ փրկարար հարաբերությունների մեջ

Հին Կտակարանի ծեսերն էին տեսակները և ստվերները. մարդկանց ցույց տալով Նոր Կտակարանի ապագա իրականությունը, որը հայտնաբերվել է Հիսուս Քրիստոսի հետ փրկարար հարաբերությունների մեջ: Եբրայեցիների գրողը այժմ ընթերցողներին ցույց է տալիս, թե [...]