Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Ի՞նչ կասեք նոր և կենդանի ճանապարհ մտնելու մասին Աստծո արդարության արժանիքների միջոցով:

Ի՞նչ կասեք նոր և կենդանի ճանապարհ մտնելու մասին՝ Աստծո արդարության արժանիքների միջոցով: Եբրայեցիս գրողն իր ցանկությունն է հայտնում, որ իր ընթերցողները մտնեն Նոր Ուխտի օրհնությունները. [...]

Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Հիսուսն այսօր երկնքում է ՝ մեզ համար միջնորդելով

Հիսուսն այսօր երկնքում է մեզ համար միջնորդում Hebrew Եբրայեցիների գրողը լուսավորում է Հիսուսի «ավելի լավ» զոհը. «Ուստի անհրաժեշտ էր, որ երկնքում եղած բաների օրինակները սրանցով մաքրվեին, [...]