Աստվածաշնչյան վարդապետություն

Ի՞նչ կասեք նոր և կենդանի ճանապարհ մտնելու մասին Աստծո արդարության արժանիքների միջոցով:

Ի՞նչ կասեք նոր և կենդանի ճանապարհ մտնելու մասին՝ Աստծո արդարության արժանիքների միջոցով: Եբրայեցիս գրողն իր ցանկությունն է հայտնում, որ իր ընթերցողները մտնեն Նոր Ուխտի օրհնությունները. [...]