Doktryna biblijna

…Ale ten Człowiek…

…Ale ten Człowiek… Pisarz Listu do Hebrajczyków nadal odróżnia stare przymierze od nowego przymierza – „Poprzednio mówiąc: „Ofiary i ofiary, całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś ani nie miałeś”. [...]