Bijbelse leer

Het gezegende nieuwe verbond

Het gezegende Nieuwe Verbond De schrijver van Hebreeën heeft eerder uitgelegd hoe Jezus de Middelaar is van het nieuwe verbond (Nieuwe Testament), door middel van Zijn dood, voor de verlossing van de overtredingen onder de eerste [...]