Bijbelse leer

... Maar deze Man ...

… Maar deze Man … De schrijver van Hebreeën gaat door met het onderscheiden van het oude verbond van het nieuwe verbond – “Eerder zei u: 'Offer en offer, brandoffers en offeranden voor de zonde U hebt niet verlangd, noch had [...]