Bijbelse leer

Ben jij Gods huis?

Ben jij Gods huis? De schrijver van Hebreeën vervolgt: “Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouw de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus Jezus, die trouw was aan Hem die hem heeft aangesteld. [...]