Bijbelse leer

Geloof in de leeftijd van Covid-19

Geloof in de leeftijd van Covid-19 Velen van ons kunnen tijdens deze pandemie niet naar de kerk gaan. Onze kerken zijn misschien gesloten, of we voelen ons misschien niet veilig bij het bezoeken. Velen van ons hebben dat misschien niet [...]

Volg en "like" ons:
Bijbelse leer

Vervloekt God Amerika?

Vervloekt God Amerika? God vertelde de Israëlieten wat Hij van hen verwachtte toen ze het beloofde land binnengingen. Hoor wat Hij tegen hen zei - "Nu zal het geschieden, als [...]

Volg en "like" ons:
Bijbelse leer

Hoe zit het met God's gerechtigheid?

Hoe zit het met God's gerechtigheid? We zijn 'gerechtvaardigd', in een 'juiste' relatie met God gebracht door geloof in Jezus Christus - 'Daarom, nu we gerechtvaardigd zijn door geloof, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus [...]

Volg en "like" ons:
Bijbelse leer

Wat of wie aanbid je?

Wat of wie aanbid je? In Paulus 'brief aan de Romeinen schrijft hij over de schuld voor God van de hele mensheid - “Want de toorn van God wordt geopenbaard uit de hemel tegen alle goddeloosheid [...]

Volg en "like" ons: