Biblická nauka

…Ale tento muž…

…Ale tento Člověk… Pisatel listu Židům nadále rozlišuje starou smlouvu od smlouvy nové – „Dříve řekl: ‚Oběť a oběť, zápalné oběti a oběti za hřích jste si nepřáli, ani nechtěli. [...]