Библейско учение

Ами влизането в новия и жив път чрез заслугата на Божията праведност?

Ами влизането в новия и жив път чрез заслугата на Божията праведност? Авторът на Евреи изразява желанието си читателите да влязат в благословиите на Новия Завет – „И тъй, [...]

Библейско учение

Благословеният Нов завет на благодатта

Благословеният Нов завет на благодатта Авторът на Послание към Евреи продължава – „И Светият Дух свидетелства за нас; защото след като казаха: „Това е заветът, който ще сключа с тях след това [...]

Библейско учение

…Но този Човек…

...Но този Човек... Авторът на Послание към Евреи продължава да разграничава стария завет от новия завет – „По-рано казвайки: „Жертва и принос, всеизгаряния и приноси за грях Ти не пожела, нито си имал [...]

Библейско учение

Излезли ли сте от сенките на закона в реалността на Новия Завет на благодатта?

Излезли ли сте от сенките на закона в реалността на Новия Завет на благодатта? Писателят на Евреи продължава да разграничава Новия Завет (Новия Завет) от Стария Завет [...]