Библейско учение

Излезли ли сте от сенките на закона в реалността на Новия Завет на благодатта?

Излезли ли сте от сенките на закона в реалността на Новия Завет на благодатта? Писателят на Евреи продължава да разграничава Новия Завет (Новия Завет) от Стария Завет [...]

Библейско учение

Благословеният Нов Завет

Благословеният Нов Завет Писателят на Евреи обясни по-рано как Исус е Посредникът на новия завет (Новия Завет), чрез Своята смърт, за изкуплението на прегрешенията по първия [...]

Библейско учение

Само Исус ни предлага свобода от вечно робство и робство на греха ...

Само Исус ни предлага свобода от вечно робство и робство на греха ... Благословен, писателят на Евреи шокиращо се върти от Стария завет към Новия завет с - „Но Христос дойде като първосвещеник [...]

Библейско учение

Старозаветните ритуали бяха видове и сенки; насочвайки хората към бъдещата новозаветна реалност, намираща се в спасителна връзка с Исус Христос

Старозаветните ритуали бяха видове и сенки; насочвайки хората към бъдещата новозаветна реалност, открита в спасителна връзка с Исус Христос Писателят на Евреи сега показва на своите читатели как Старият завет [...]