Библейско учение

Вяра във епохата на Ковид-19

Вяра в епохата на Ковид-19 Много от нас не могат да посещават църква по време на тази пандемия. Нашите църкви може да са затворени или да не се чувстваме сигурни да присъстваме. Много от нас може да няма [...]

Библейско учение

Бог проклина ли Америка?

Бог проклина ли Америка? Бог каза на израилтяните какво очаква от тях, когато те влязоха в земята на обещанието. Чуйте какво им каза: „Сега ще стане, ако [...]

Библейско учение

Ами Божията правда?

Ами Божията правда? Ние сме „оправдани“, въведени в „правилни“ отношения с Бога чрез вяра в Исус Христос - „Следователно, като се оправдаваме с вярата, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус [...]