Библейско учение

…Но този Човек…

...Но този Човек... Авторът на Послание към Евреи продължава да разграничава стария завет от новия завет – „По-рано казвайки: „Жертва и принос, всеизгаряния и приноси за грях Ти не пожела, нито си имал [...]

Библейско учение

Излезли ли сте от сенките на закона в реалността на Новия Завет на благодатта?

Излезли ли сте от сенките на закона в реалността на Новия Завет на благодатта? Писателят на Евреи продължава да разграничава Новия Завет (Новия Завет) от Стария Завет [...]

Библейско учение

Благословеният Нов Завет

Благословеният Нов Завет Писателят на Евреи обясни по-рано как Исус е Посредникът на новия завет (Новия Завет), чрез Своята смърт, за изкуплението на прегрешенията по първия [...]

Библейско учение

Само Исус ни предлага свобода от вечно робство и робство на греха ...

Само Исус ни предлага свобода от вечно робство и робство на греха ... Благословен, писателят на Евреи шокиращо се върти от Стария завет към Новия завет с - „Но Христос дойде като първосвещеник [...]