Bibliya doktrinası

İsa, başqa baş kahin kimi deyil!

İsa, başqa baş kahin kimi deyil! İbranilərə yazan İsa peyğəmbərin digər baş kahinlərdən nə qədər fərqləndiyini təqdim edir - “İnsanlar arasından götürülən hər bir baş kahin üçün insanlar üçün şeylər üçün təyin olunur [...]