Bibliya doktrinası

…Amma bu Adam…

…Ancaq bu Adam... İbranilərin yazıçısı köhnə əhdi yeni əhddən fərqləndirməyə davam edir – “Əvvəllər deyirdi: “Qurban və təqdim, yandırma qurbanları və günah qurbanları istəmədin, nə də [...]