Bibliya doktrinası

İsa: ümidimizin etirafı...

İbranilərin yazıçısı bu ruhlandırıcı sözləri davam etdirdi: “Gəlin ümidimizi etiraf etməkdən çəkinmədən möhkəm yapışaq, çünki vəd verən sadiqdir. Gəlin bir-birimizi nəzərdən keçirək [...]

Bibliya doktrinası

…Amma bu Adam…

…Ancaq bu Adam... İbranilərin yazıçısı köhnə əhdi yeni əhddən fərqləndirməyə davam edir – “Əvvəllər deyirdi: “Qurban və təqdim, yandırma qurbanları və günah qurbanları istəmədin, nə də [...]