Bibliya doktrinası

Sən Allahın evisən?

Allahın evisən? İbranilərə yazar sözlərini davam etdirir: “Buna görə müqəddəs qardaşlar, səmavi çağırışa şərik olanlar, etirafımızın həvarisi və baş kahini Məsih İsa sayın. [...]