Imfundiso yebhayibhile

...Kodwa le Ndoda...

…Kodwa le Ndoda… Umbhali wamaHebhere uyaqhubeka ewahlula-hlula umnqophiso omdala kumnqophiso omtsha – “Ebefudula besithi, Amadini, namadini, namadini anyukayo, nawesono, akwawanqwenelanga, awawanqwenelanga. [...]