Kitaabka Qudduuska ah

Ma gashay nasashada Ilaah?

Ma gashay nasashada Ilaah? Qoraaga Cibraaniyadu wuxuu sii wadaa sharaxaadda 'nasashada' ee Ilaah - "Sidaa darteed, sida Ruuxa Quduuska ahi leeyahay: 'Maanta, haddaad codkiisa maqli doontaan, qalbiyadiinna ha adkaynina [...]

Kitaabka Qudduuska ah

Ma waxaad tahay gurigii Ilaah?

Ma waxaad tahay gurigii Ilaah? Qoraaga Cibraaniyada oo sii hadlaya “Sidaas darteed, walaalaha quduuska ah ee ka qayb gala yeedhitaanka jannada, tixgeliya Rasuulka iyo Wadaadka Sare ee qirashadeenna, Ciise Masiix oo aamin ku ahaa kii magacaabay. [...]