Injil Injil

Apa Gusti ngipat-ipati Amerika?

Apa Gusti ngipat-ipati Amerika? Gusti Allah ujar marang wong Israel apa sing dikarepake saka dheweke nalika mlebu ing janjine. Rungokna apa sing dingandikakake marang dheweke - "Saiki bakal kelakon, yen bakal [...]

Mangga tindakake lan kaya kita:
Injil Injil

Apa bab kabeneran Gusti?

Apa bab kabeneran Gusti? Kita wis 'kabeneran', digawa karo hubungan sing bener 'karo Gusti Allah liwat iman ing Gusti Yesus Kristus - "Mulané, amarga kita wis dibeneraké kanthi precaya, kita bakal oleh tentrem karo Gusti Allah liwat Gusti Yesus, Gusti kita. [...]

Mangga tindakake lan kaya kita:
Tembung Pangarep-arep

Apa Gusti wis dadi papan perlindungan?

Apa Gusti wis dadi papan perlindungan? Ing wektu kangelan, Jabur duwe pirang-pirang tembung panglipur lan ngarep-arep kanggo kita. Coba Jabur 46 - "Gusti Allah minangka papan perlindungan lan kekuatan kita, pitulung saiki [...]

Mangga tindakake lan kaya kita:
Injil Injil

Apa utawa sing sampeyan nyembah?

Apa utawa sing sampeyan nyembah? Ing surat Paulus marang wong Romawi, dheweke nulis kaluputan ing ngarsane Gusti Allah tumrap kabeh manungsa - "Amarga bebendune Gusti Allah dicethakake saka swarga tumrap kabeh kekarepan [...]

Mangga tindakake lan kaya kita: