Mga doktrina sa Bibliya

Komosta ang pagkamatarong sa Diyos?

Komosta ang pagkamatarong sa Diyos? Kita 'gipakamatarung,' gidala ngadto sa usa ka 'husto' nga relasyon sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Jesu-Cristo - "Tungod niini, gipakamatarung pinaagi sa pagtuo, kita adunay pakigdait sa Diyos pinaagi sa atong Ginoong Jesus [...]