Mga doktrina sa Bibliya

Ang bulahan nga Bag-ong Pakigsaad

Ang bulahan nga Bag-ong Pakigsaad Ang magsusulat sa Hebreohanon kaniadto nagpatin-aw kung giunsa nga si Jesus mao ang Tigpataliwala sa bag-ong pakigsaad (Bag-ong Tugon), pinaagi sa Iyang kamatayon, alang sa katubsanan sa mga kalapasan sa ilalum sa nahauna [...]

Mga doktrina sa Bibliya

Ang mga ritwal sa Daang Kasabutan mga lahi ug landong; pagtudlo sa mga tawo sa umaabot nga reyalidad sa Bag-ong Tugon nga makit-an sa usa ka makaluwas nga relasyon uban ni Jesukristo

Ang mga ritwal sa Daang Kasabutan mga lahi ug landong; nga nagtudlo sa mga tawo sa umaabot nga reyalidad sa Bag-ong Tugon nga makit-an sa usa ka makaluwas nga relasyon uban ni Jesukristo Ang tagsulat sa Hebreohanon karon gipakita sa iyang mga magbasa kung giunsa ang Daang Pakigsaad [...]