Biblijska doktrina

…Ali ovaj Čovjek…

…Ali ovaj Čovjek… Pisac Poslanice Jevrejima nastavlja da razlikuje stari savez od novog saveza – „Prethodno je rekao: 'Žrtvu i prinos, žrtve paljenice i prinose za grijeh Nisi želio, niti si imao [...]