Doktrina ng Bibliya

Ang mga ritwal ng Lumang Tipan ay mga uri at anino; na itinuturo ang mga tao sa hinaharap na katotohanan ng Bagong Tipan na natagpuan sa isang nakakatipid na relasyon kay Jesucristo

Ang mga ritwal ng Lumang Tipan ay mga uri at anino; na tumuturo sa mga tao sa hinaharap na katotohanan ng Bagong Tipan na natagpuan sa isang nakakatipid na relasyon kay Hesu-Kristo Ang manunulat ng Hebreo ay ipinapakita ngayon sa kanyang mga mambabasa kung paano ang Lumang Tipan [...]