Doktrina ng Bibliya

Kami ay mayaman 'kay Cristo'

Kami ay mayaman 'kay Cristo' Sa mga panahong ito ng pagkalito at pagbabago, isaalang-alang kung ano ang isinulat ni Solomon - "Ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang kaalaman ng Banal ay [...]

Doktrina ng Bibliya

Kumusta naman ang katuwiran ng Diyos?

Kumusta naman ang katuwiran ng Diyos? Kami ay 'katwiran,' na nagdala sa isang 'tama' na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo - "Samakatuwid, kung nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus [...]

Mga Salita ng Pag-asa

Naging kanlungan ka ba ng Diyos?

Naging kanlungan ka ba ng Diyos? Sa mga oras ng pagkabalisa, ang Mga Awit ay maraming mga salita ng ginhawa at pag-asa para sa atin. Isaalang-alang ang Awit 46 - "Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang kasalukuyang tulong sa [...]