Bibelsk lære

Hva med Guds rettferdighet?

Hva med Guds rettferdighet? Vi er 'rettferdiggjorte', brakt inn i et 'riktig' forhold til Gud gjennom troen på Jesus Kristus - "Derfor har vi blitt rettferdiggjort av tro, fred med Gud gjennom vår Herre Jesus [...]