Bibelsk lære

Den salige nye pakt

Den velsignede nye pakt Forfatteren av hebreerne forklarte tidligere hvordan Jesus er formidler av den nye pakt (Det nye testamente) ved sin død for forløsning av overtredelser under den første [...]