ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ເຈົ້າໄດ້ອອກມາຈາກເງົາຂອງກົດintoາຍເຂົ້າໄປໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະສັນຍາໃ່ຂອງພຣະຄຸນບໍ?

ເຈົ້າໄດ້ອອກມາຈາກເງົາມືດຂອງກົດintoາຍເຂົ້າໄປໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະສັນຍາໃ່ຂອງພຣະຄຸນບໍ? ນັກຂຽນຊາວເຮັບເຣີສືບຕໍ່ ຈຳ ແນກພັນທະສັນຍາໃ(່ (ພຣະສັນຍາໃ)່) ຈາກພັນທະສັນຍາເດີມ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ໃນສະຫວັນໃນມື້ນີ້ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍເພື່ອພວກເຮົາ…

ມື້ນີ້ພຣະເຢຊູຢູ່ໃນສະຫວັນເພື່ອໄກ່ເກ່ຍເພື່ອພວກເຮົາ…ນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີສະແດງການເສຍສະລະຂອງພະເຍຊູທີ່ດີກວ່າ -“ ເພາະສະນັ້ນມັນ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ ສຳ ເນົາຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນໃຫ້ບໍລິສຸດດ້ວຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ພອນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ ໃໝ່

ຄຳ ສັນຍາ ໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບພອນຜູ້ຂຽນຊາວເຮັບເລີໄດ້ອະທິບາຍກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ວ່າພະເຍຊູເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຂອງພັນທະສັນຍາ ໃໝ່ (ພຣະສັນຍາ ໃໝ່), ໂດຍການຕາຍຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອການໄຖ່ບາບຂອງການລະເມີດພາຍໃຕ້ກົດ ທຳ ອິດ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວໃຫ້ເຮົາມີອິດສະລະພາບຈາກການເປັນຂ້າທາດນິລັນດອນແລະຄວາມເປັນຂ້າທາດຂອງບາບ ...

ພຣະເຢຊູຜູ້ດຽວໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາອິດສະລະພາບຈາກການເປັນຂ້າທາດນິລັນດອນແລະການເປັນຂ້າທາດຂອງບາບ ... ເປັນພອນ, ນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງທີ່ ໜ້າ ປະທັບໃຈຈາກພັນທະສັນຍາເກົ່າໄປສູ່ພັນທະສັນຍາ ໃໝ່ ກັບ -“ ແຕ່ພຣະຄຣິດມາເປັນປະໂລຫິດໃຫຍ່ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ພິທີການໃນພຣະ ຄຳ ພີເດີມແມ່ນປະເພດແລະເງົາ; ຊີ້ໃຫ້ຄົນເຮົາຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນຈິງໃນພຣະສັນຍາ ໃໝ່ ໃນອະນາຄົດພົບໃນຄວາມ ສຳ ພັນທີ່ປະຫຍັດກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ

ພິທີການໃນພຣະ ຄຳ ພີເດີມແມ່ນປະເພດແລະເງົາ; ຊີ້ຄົນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນຈິງໃນພຣະສັນຍາ ໃໝ່ ໃນອະນາຄົດທີ່ພົບໃນຄວາມ ສຳ ພັນທີ່ປະຫຍັດກັບພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ຂຽນຊາວເຮັບເລີໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບພັນທະສັນຍາເກົ່າ [... ]