ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ພະເຍຊູເປັນປະໂລຫິດໃຫຍ່ຄືກັບຄົນອື່ນ!

ພະເຍຊູເປັນປະໂລຫິດໃຫຍ່ຄືກັບຄົນອື່ນ! ນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ເຊື່ອຖືຊາວຍິວໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງຂອງພັນທະສັນຍາ ໃໝ່ ແລະຢູ່ຫ່າງຈາກພິທີ ກຳ ທີ່ໄຮ້ປະໂຫຍດ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ທ່ານໄວ້ວາງໃຈຄວາມຊອບ ທຳ ຂອງທ່ານເອງຫລືຄວາມຊອບ ທຳ ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ?

ທ່ານໄວ້ວາງໃຈຄວາມຊອບ ທຳ ຂອງທ່ານເອງຫລືຄວາມຊອບ ທຳ ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ? ນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຜູ້ທີ່ເຊື່ອພາສາເຮັບເຣີໄປສູ່ການພັກຜ່ອນທາງວິນຍານຂອງພວກເຂົາ - [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ວຽກງານຂອງພະເຍຊູໄດ້ ສຳ ເລັດລົງຕັ້ງແຕ່ການວາງຮາກຖານຂອງໂລກ

ວຽກງານຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ ສຳ ເລັດລົງຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ຕັ້ງໂລກມາ, ຜູ້ຂຽນເຮັບເລີໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ -“ ເພາະສະນັ້ນ, ຍ້ອນ ຄຳ ສັນຍາທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງພຣະອົງ, ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຢ້ານກົວຢ້ານວ່າພວກທ່ານຈະບໍ່ມີໃຜ [... ]