Biblik Doktrin

Lafwa nan laj Covid-19

Lafwa nan laj Covid-19 Anpil nan nou pa kapab ale legliz pandan pandemi sa a. Legliz nou yo ka fèmen, oswa nou ka pa santi yo an sekirite ale nan. Anpil nan nou pa ka genyen [...]

Tanpri swiv ak renmen nou:
Biblik Doktrin

Ki sa ki sou jistis Bondye a?

Ki sa ki sou jistis Bondye a? Nou 'jistifye', 'mennen nan yon' bon 'relasyon ak Bondye atravè lafwa nan Jezikri - "Se poutèt sa, te gen gras poutèt lafwa, nou gen lapè avèk Bondye nan Seyè nou an Jezi. [...]

Tanpri swiv ak renmen nou: