Biblik Doktrin

…Men nonm sa a…

…Men, Nonm sa a… Ekriven Ebre a kontinye fè distenksyon ant ansyen alyans lan ak nouvo alyans lan – “Ou te di anvan sa, ‘Sakrifis ak ofrann, ofrann boule nèt, ak ofrann pou peche ou pa t anvi, ou pa t anvi. [...]