ကျမ်းစာအယူဝါဒ

ဘုရားသခင့်အနားယူရာထဲဝင်ပြီလား

ဘုရားသခင့်အနားယူရာထဲဝင်ပြီလား ဟေဗြဲလူမျိုး၏စာရေးဆရာသည်ဘုရားသခင်၏“ ကြွင်းသောအရာ” ကိုဆက်လက်ရှင်းပြသည်။ “ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အသံကိုကြားလျက်ရှိသည် ဖြစ်၍ ခိုင်မာစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်။ [ ... ]

ကျမ်းစာအယူဝါဒ

ဘုရားသခင့်အိမ်တော်လား

ဘုရားသခင့်အိမ်တော်လား ဟေဗြဲကျမ်းရေးသူကဆက်ပြောသည် -“ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသောညီအစ်ကိုများ၊ ကောင်းကင်ခေါ်တော်မူခြင်း၌ ၀ ိညာဉ်ရေးရာ ၀ င်ရောက်သူများဖြစ်သောငါတို့အားဝန်ခံခြင်းခံရသောတမန်တော်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောခရစ်တော်ယေရှုကိုစဉ်းစားပါ။ [ ... ]

ကျမ်းစာအယူဝါဒ

ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးလွတ်မြောက်ခြင်း…

ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးလွတ်မြောက်ခြင်း…ဟေဗြဲလူမျိုး၏စာရေးသူယေရှုကိုဖော်ပြရာတွင်ဤသို့ဆက်ပြောသည် -“ ထိုအခါကလေးများသည်အသွေးအသားနှင့်စားခဲ့ကြသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်သည်သေခြင်းအားဖြင့်သေခြင်းနှင့်အတူတူပင်အတူတူပင်အတူတူမျှဝေခံစားခဲ့သည်။ [ ... ]

ကျမ်းစာအယူဝါဒ

ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်း၌ကယ်တင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်လုံခြုံခြင်း

ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်း၌ကယ်တင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းရှိခြင်းနှင့်လုံခြုံခြင်း…ယေရှုမည်သူဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရာတွင်ဟေဗြဲကျမ်းရေးသူက“ သန့်ရှင်းသောသူသည်သန့်ရှင်းသောသူဖြစ်စေ၊ [ ... ]

ကျမ်းစာအယူဝါဒ

သခင်ယေရှုသည်သူ၏သေခြင်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကို ၀ ယ်ယူပြီးဆောင်ခဲ့ခဲ့သည်

သခင်ယေရှုသည်မိမိ၏သေခြင်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကို ၀ ယ်ယူပြီးဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဟေဗြဲကျမ်းရေးသူကဆက်လက်ရှင်းပြသည်မှာ - အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကို၎င်း၊ ကောင်းကင်တမန်တို့ကို၎င်း၊ ဒါပေမယ့် [ ... ]