Kev Ntseeg Vaj Lug Kub

Cov neeg hauv Phau Qub tau ua hom phiaj thiab ntxoov ntxoo; taw qhia tib neeg rau yav tom ntej Phau Tshiab kev muaj tiag pom hauv kev sib raug zoo nrog Yexus Khetos

Cov neeg hauv Phau Qub tau ua hom phiaj thiab ntxoov ntxoo; taw tes rau tib neeg rau yav tom ntej Phau Tshiab kev muaj tiag pom nyob hauv kev txuag kev sib raug zoo nrog Yexus Khetos Tus kws sau ntawv Henplais tam sim no qhia nws cov neeg nyeem li cas Cov Lus Cog Tseg Qub [...]