Teagasg a ’Bhìobaill

An tusa taigh Dhè?

An tusa taigh Dhè? Tha sgrìobhadair Eabhraidh a ’leantainn“ Mar sin, tha bràithrean naomh, luchd-com-pàirt den ghairm nèamhaidh, a ’beachdachadh air an Abstol agus Àrd-shagart ar n-aideachadh, Crìosd Ìosa, a bha dìleas dha-san a chuir an dreuchd [...]