Teagasg a ’Bhìobaill

… Ach an Duine seo…

… Ach an Duine seo… Tha sgrìobhadair Eabhraidh a ’leantainn le bhith ag eadar-dhealachadh an t-seann chùmhnaint bhon chùmhnant ùr -“ Ag ràdh roimhe, ‘Sacramaid agus ìobairt, ìobairtean-loisgte, agus ìobairtean airson peacaidh Cha robh thu ag iarraidh, agus cha robh agad [...]