Imfundiso Yebhayibheli

...Kodwa loMuntu...

…Kodwa loMuntu… Umbhali wamaHeberu uyaqhubeka nokwehlukanisa isivumelwano esidala nesivumelwano esisha – “Esikhathini esidlule ethi, ‘Umhlatshelo nomnikelo, neminikelo yokushiswa, neminikelo yesono, awuzange uyithande, futhi [...]