ביבליקאַל דאָקטערין

ביסט איר טראַסטינג דיין אייגענע גערעכטיקייט אָדער גאָט ס גערעכטיקייט?

ביסט איר טראַסטינג דיין אייגענע גערעכטיקייט אָדער גאָט ס גערעכטיקייט? די שרייבער פון עברים ווייטער שטעכן די העברעיש געגלויבט צו זייער רוחניות 'מנוחה' - "פֿאַר ער וואס האט אריין זיין מנוחה האט זיך אויך אויפגעהערט [...]

ביבליקאַל דאָקטערין

האָבן איר פאַרגליווערט דיין האַרץ, אָדער טאָן איר גלויבן?

האָבן איר פאַרגליווערט דיין האַרץ, אָדער טאָן איר גלויבן? דער שרייבער פון עברים האָט מוטיק געזאָגט צו די עברים: היינט, אויב איר וועט הערן זיין קול, טאָן ניט פאַרגליווערן אייערע הערצער ווי אין דער מרידה. ער דאַן [...]